- fa­vo­rit

BT - - SPORTEN -

di­vi­du­a­li­ster – de er stra­te­ger. De dæk­ker beg­ge to cen­tra­le plad­ser i for­sva­ret, så hol­dets kon­tra­fa­se bli­ver hyste­risk god. Det er end­nu et ek­sem­pel på, at hvis man som klub har mønt­er­ne, be­stem­mer man. «

Ud over Ni­ko­la Ka­ra­batic og bror­mand Luka har PSG i år blandt an­dre få­et til­gang af dan­ske Hen­rik Møl­l­gaard og rå­der der­u­d­over over fran­ske stjer­ner som må­l­mand Thier­ry Omey­er, fløj­en Luc Aba­lo, bag­spil­le­ren Da­ni­el Narcis­se samt den kro­a­ti­ske streg­spil­ler Igor Vo­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.