LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - SPORTEN -

EU­RO­PA LEAGUE KVAL., KLOK­KEN 19: 45 BEG­GE HOLD SCO­RER IK­KE I KAM­PEN EU­RO­PA LEAGUE KVAL., KLOK­KEN 21: 15 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Fod­bold hand­ler om at la­ve mål. Det er så­dan, man vin­der kam­pe, og det er spil­lets kli­maks, som til­sku­er­ne er kom­met for at op­le­ve.

Men i den for­gang­ne sæ­son, som er ble­vet kri­ti­se­ret for at væ­re no­get af en fl ad om­gang blot­tet for spæn­ding, blev der kun sco­ret 2,41 mål pr. kamp.

Nu er der håb for lan­dets fod­bold­fans, ly­der det fra book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, der blot be­ta­ler pen­ge­ne 1,35 gan­ge igen, hvis målsnit­tet sti­ger i den kom­men­de sæ­son mod 3,00 på det mod­sat­te.

» Vi kom­mer al­le­re­de til at op­le­ve en eff ekt af den nye struk­tur i den kom­men­de sæ­son, hvor kun en en­kelt klub ryk­ker ned. Det be­ty der, at fl ere hold vil kun­ne spil­le me­re frit og off en­sivt uden at ha­ve det store på spil. Den slags gi­ver som ho­ved­re­gel fl ere mål, « si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen.

EU­RO­PA LEAGUE KVAL., KLOK­KEN 21: 00 FC BOTOSANI TA­BER IK­KE KAM­PEN

Fo­to: An­ders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.