1,55

BT - - SPORTEN -

Me­get fl ot odds på, at beg­ge hold ik­ke sco­rer i aft en. Newtown er ik­ke en­gang pro­fes­sio­nel, og blev blot num­mer seks i den wa­li­si­ske liga. De gik lidt hel­digt vi­de­re imod mal­te­si­ske Valletta, men nu bør fe­sten og­så stop­pe eft er­tryk­ke­ligt. FCK er me­get stærk de­fen­sivt med blot fem mål imod sig i de se­ne­ste 14 su­per­liga- kam­pe i Par­ken, og da kø­ben­hav­ner­ne ik­ke en­gang har su­per­liga- kamp i we­e­ken­den, bør de kom­me til det­te op­gør i ab­so­lut stær­ke­ste op­stil­ling. I så fald er det me­get svært at se fyraft ensproff er­ne fra Newtown få sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.