2,75

BT - - SPORTEN -

Den er helt gal hos Le­gia Warszawa. Hol­dets fans vi­ste ty de­lig util­freds­hed med hol­dets ind­sats i Su­per Cup’en imod Lech Poz­nan, hvor man tab­te fuldt fortjent. Hol­det er ik­ke så stærkt som i sid­ste sæ­son, og der­for er det svært at se, hvor­for man skal væ­re så stor fa­vo­rit i det­te op­gør. Botosani er et so­lidt hold fra Ru­mæ­ni­en, som godt nok kun fi k eu­ro­pæ­isk del­ta­gel­se på grund af an­dre holds elen­di­ge øko­no­mi, men som sta­dig er et gan­ske so­lidt mand­skab, som er svært at slå. Svært at se, at Le­gia Warszawa skal væ­re så stor fa­vo­rit i op­gø­ret.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.