Hvad lær­te vi af krigs­del­ta­gel­sen?

BT - - DEBAT -

Hvad har vi lær­te af kri­ge­ne i Irak og Af­g­ha­ni­stan? Og hvor­dan har dan­sker­ne det med krig? Po­li­ti­ke­ren mø­der fi lmin­struk­tø­ren i en sam­ta­le, der spæn­der fra 1864 til nu. Se­ri­en sam­ler ud­valg­te in­ter­view fra de før­ste to sæ­so­ner af ’ Vi ses hos Cle­ment’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.