Luft farts­op­gør er pen­ge­ne værd

BT - - DEBAT -

I det lange løb er lav­pris­sel­ska­bers ure­a­li­stisk la­ve pri­ser og ui­gen­nem­sku­e­li­ge for­ret­nings­mo­del­ler ik­ke i for­bru­ger­nes in­ter­es­se, der pas­sen­de kun­ne væn­ne sig til at be­ta­le lidt me­re og fl yve lidt min­dre. Al­ter­na­ti­vet er fl ere wor­king poor. Man kan hå­be, at an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de og­så be­gyn­der at stille krav til Ry­a­nairs le­del­se, der al­tid er god for en kæk be­mærk­ning.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.