Nej til skræm­me­vi­deo­er

BT - - DEBAT -

Som nog­le af de ri­ge­ste sam­fund i ver­den må de eu­ro­pæ­i­ske lan­de ik­ke forskan­se sig i et fort og af­vi­se krigsof­re. Hvor­i­mod man selv­føl­ge­lig kan luk­ke si­ne græn­ser for men­ne­sker, der ik­ke er for­fulg­te, men ale­ne sø­ger bed­re ma­te­ri­el­le for­hold. Pro­ble­met er, at det for ti­den er svært at son­dre, hvem der har gyl­dig asyl­grund, og hvem der ik­ke har.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.