Eks­pert: Ul­ve­spor er ik­ke nok

BT - - NYHEDER - Ar­kiv­fo­to

Dy­re­spor i nog­le san­de­de klit­ter ef­ter et stort og et lil­le sæt po­ter har få­et ul­ve­en­tu­si­a­ster til at tro, at der nu fin­des ul­ve­un­ger i Dan­mark.

Men det er lidt for tid­ligt at kon­klu­de­re med sik­ker­hed, ly­der det fra rov­dyr­s­eks­pert Ak­sel Bo Mad­sen, der er se­ni­o­r­for­sker på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Han er­ken­der dog, at det er sand­syn­ligt, at der ren­der ul­ve­un­ger rundt i Jyl­land:

» Det vil ik­ke over­ra­ske mig, hvis der på et tids­punkt - el­ler må­ske al­le­re­de er - hval­pe et el­ler an­det sted i Jyl­land, « si­ger Ak­sel Bo Mad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.