’’

BT - - TEST AF DEODORANTER PÅ NÆSTE SIDE - Jan­ne Tou­borg, hud­læ­ge fra hud­kli­nik­ken Cuta­nea

SUP­PLÉR MED DEO Nog­le har fl ere bak­te­ri­er på hu­den end an­dre. For de fl este men­ne­sker er der in­gen sund­heds­mæs­si­ge pro­ble­mer i at sup­ple­re med en deo­dor­ant, der kom­bi­ne­rer bak­te­ri­edræ­ben­de stoff er og duft . Det er kun men­ne­sker med spe­ci­el­le ek­sem­pro­ble­mer, der skal væ­re på­pas­se­li­ge med par­fu­mer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.