’’

BT - - TEST AF DEODORANTER PÅ NÆSTE SIDE - Jør­gen Es­mann, hud­læ­ge

IN­GEN PAR­FU­ME I ARM­HU­LEN Der er in­gen grund til at smø­re par­fu­me­stoff er di­rek­te i arm­hu­ler­ne, hvor ri­si­ko­en for at ud­vik­le al­ler­gi er størst. Mit råd er der­for at fi nde en sim­pel an­ti­per­spirant uden duft til at stop­pe sved­ten­den­sen i arm­hu­len og så bru­ge par­fu­me an­dre ste­der, f. eks. i hå­ret el­ler på tø­jet, hvor der ik­ke er hud­kon­takt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.