’’ ’’

BT - - SUNDHED - Te­ster: Jes­per Ru­ben, 28 år, stu­de­ren­de Te­ster: Ele­ni Morai­tu, 35 år, sy­geple­jer­ske Alun. In­gen par­fu­me, al­ko­hol, kon­ser­ve­rings­mid­ler el­ler alu­mi­ni­um­kl­o­rid.

Ik­ke god til at hæm­me sved­lugt og sved­pro­duk­tion. Når den al­li­ge­vel får fi­re stjer­ner, er det for­di, den fik hård kon­kur­ren­ce fra so­len og årets før­ste tro­pe­nat. Man skal nok ty til stær­ke­re sa­ger end Sa­nex Zero% på de var­me­ste som­mer­da­ge

**** **

Ef­ter en lang dag på job og le­ge­plads med sol kun en lil­le snert af sved­lugt. Kun­ne dog ik­ke li­de lug­ten, især i be­gyn­del­sen, men den tog af i lø­bet af da­gen

In­de­hol­der bl. a.:

******

Kokos­fedt, na­tron og æte­risk olie

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.