’’ ’’

BT - - SUNDHED - Te­ster: Jes­per Ru­ben, 28 år, stu­de­ren­de Te­ster: Ele­ni Morai­tu, 35 år, sy­geple­jer­ske

Me­get ef­fek­tiv på en for­holds­vis varm dag. I for­hold til deo­ens mini­ma­le duft er det im­po­ne­ren­de, hvor godt den for­hin­drer sved­lugt. Ut­ro­lig god uden at ir­ri­te­re hu­den

******

In­gen sved­lugt selv ef­ter en hel ar­bejds­dag og en lil­le lø­be­tur. God til at hæm­me sved­pro­duk­tion. Gav des­u­den blød hud un­der ar­me­ne. Den­ne deo er min fa­vo­rit

Alu­mi­ni­um­kl­o­rid og par­fu­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.