’’ ’’

BT - - SUNDHED - Te­ster: Jes­per Ru­ben, 28 år, stu­de­ren­de Te­ster: Ele­ni Morai­tu, 35 år, sy­geple­jer­ske

Me­get ef­fek­tiv. Topev­ne til at hæm­me bå­de sved­lugt og sved­pro­duk­tion. Selv­om deo­en kom på over­ar­bej­de med som­mer­tem­pe­ra­tur på 25 gra­der, svig­te­de den ik­ke. En dej­lig neut­ral op­le­vel­se at ha­ve deo­en på

******

In­gen sved­lugt over­ho­ve­det. Der var dog hel­ler ik­ke den store sved­lugt un­der ar­men uden deo på. God ev­ne til at hæm­me sved­pro­duk­tion. Helt neut­ral og uden duft, hvil­ket er en for­del, hvis man vil ha­ve par­fu­me på

In­gen par­fu­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.