’’ ’’

BT - - SUNDHED - Te­ster: Jes­per Ru­ben, 28 år, stu­de­ren­de Te­ster: Ele­ni Morai­tu, 35 år, sy­geple­jer­ske

God trods in­gen par­fu­me. For­må­e­de trods cy­kel­tur på to ti­mer i 25 gra­der at brem­se den vær­ste sved­pro­duk­tion. Jeg kun­ne ik­ke tæn­ke mig en deo, der helt brem­ser al sved ef­ter sport. Det er for una­tur­ligt

******

Elen­dig. Lug­te­de me­get af sved ef­ter et par ti­mer i so­len. En sur gam­mel sved­lugt. Elen­dig til at hæm­me sved­pro­duk­tion. Sad i so­len og dryp­pe­de af sved fra arm­hu­len med deo­en på, men ik­ke fra arm­hu­len uden deo på. Den får nul stjer­ner pga. den øge­de sved/ sved­lugt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.