’’

BT - - SUNDHED - Te­ster: Jes­per Ru­ben, 28 år, stu­de­ren­de

God til at hæm­me sved­lugt og sved­pro­duk­tion på en helt al­min­de­lig dag uden stor fy­sisk ak­ti­vi­tet. Duf­ter sta­dig igen­nem et døgn se­ne­re. Må­ske end­da for ef­fek­tiv, for den gav og­så en anel­se ir­ri­ta­tion på hu­den. Le­ver der­for ik­ke helt op til sin ti­tel: Kom­fort

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.