’’

BT - - SUNDHED - Te­ster: Ele­ni Morai­tu, 35 år, sy­geple­jer­ske

In­gen sved­lugt og god til at hæm­me sved­pro­duk­tion – og­så ef­ter træ­ning. Er dog ik­ke vild med duf­ten. Der­for lidt lav ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.