’’

BT - - SUNDHED - Jes Dorph ef­ter styr­tet

Der fin­des ik­ke en ene­ste, der har kørt på ra­cer­cy­kel, som ik­ke er fal­det

» Vi ken­der hin­an­den rig­tig godt. Vi kan hjæl­pe hin­an­den, og hun er en god støt­te. Hun kan sæt­te mig ind i alt det prak­ti­ske - bå­de hvil­ken knap man skal bru­ge på kaf­fe­ma­ski­nen, og hvor­dan man skal væ­re på re­dak­tio­nen, « si­ger Jes Dorph.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.