Ul­ve­un­ger i Nord­jyl­land

BT - - NYHEDER -

Der fun­det spor ef­ter små po­ter, der lø­ber ved si­den af et dyr på stør­rel­se med en schæ­fer­hund i et øde om­rå­de i Nord­jyl­land. Og det ty­der på, at vi nu har ul­ve­un­ger i Dan­mark, for­tæl­ler Paw Ras­mus­sen fra Ul­ve­tra­ck­ing Dan­mark – ul­ve­en­tu­si­a­ster, der hol­der øje med ul­vens ud­bre­del­se i lan­det.

Spo­re­ne er fo­to­gra­fe­ret i et kli­t­om­rå­de, som man har fulgt si­den 2012, og hvor man ved, der har væ­ret ha­nog hunul­ve i nær­he­den.

» De her spor er me­get min­dre end spo­re­ne fra den, der ren­der ved si­den af. Og det pas­ser no­gen­lun­de med stør­rel­sen af et spor ef­ter ul­ve på den al­der, « si­ger Paw Jen­sen.

» Jeg vil si­ge, at det vil væ­re me­get un­der­ligt, at når man fi­re ste­der i 2014 kun­ne slå fast, at der var ul­ve­tæ­ver, hvis de så ik­ke hav­de av­let, « si­ger Paw Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.