Po­li­ti­et ef­ter­ly­ser vid­ner til brand i Næst­ved

BT - - NYHEDER -

Sydsjæl­lands- og Lol­land- Falsters Po­li­ti ef­ter­ly­ser nu vid­ner til en brand, der op­stod på en er­hverv­se­jen­dom i Næst­ved 30. ju­ni. Her gik der om­kring klok­ken 16 ild i en la­ger­hal på adres­sen Mo­se­vej 12 F i Næst­ved.

De brand­tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser har ef- ter­føl­gen­de kon­klu­de­ret, at bran­den blev på­sat med brand­ba­re væ­sker, og po­li­ti­et vil der­for ger­ne hø­re fra bor­ge­re, der pas­se­re­de om­rå­det ved Mo­se­vej i tids­rum­met 15.4516.15 tirs­dag 30. ju­ni.

Bran­den med­før­te svæ­re ska­der, da he­le byg­nings­kon­struk­tion brød sam­men, og alt in­ven­tar ud­brænd­te. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.