’’

BT - - KULTUR - Rap- leg­en­den Jo­hn­son

» Det er ba­re én af af­te­nens man­ge over­ra­skel­ser. Men der sker al­tid no­get helt spe­ci­elt, når vi fy­rer den sang af, « si­ger Jo­hn­son.

Og gen­dan­nel­sen af hans og L. O. C.’ s gam­le grup­pe B. A. N. G. E. R. S. er ba­re én af årets helt unik­ke Grøn Kon­cert- mu­si­kop­le­vel­ser.

Nye mu­si­kal­ske for­bin­del­ser

På Grøn Kon­cert smi­ler al­le lidt bre­de­re. Vi gri­ner lidt gla­de­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.