BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

JA­COB STAEHELIN Sport­s­chef

AGF- Brøndby

Sport Det er lidt snyd, for jeg er i Frankrig til Tour de Fran­ce - men var jeg i Dan­mark, vil­le jeg pri­o­ri­te­re su­per­ligaåb­nin­gen højt. Og især op­gø­ret mel­lem AGF og Brøndby - en klas­si­ker i dansk fod­bold. AGF er tilbage i den bed­ste ræk­ke, men om de py­n­ter, er vi først klogere på på søn­dag. KIR­STEN ER­LENDS­SON jour­na­list

Dan­marks dej­lig­ste ba­de­ho­tel­ler

Do­ku­men­tar Vej­ret er li­ge til at ta­ge på fe­rie i Dan­mark, og in­teres­sen for de dan­ske ba­de­ho­tel­ler har al­drig væ­ret stør­re end ef­ter at TV2 sø­sat­te dra­ma­se­ri­en ’ Ba­de­ho­tel­let’. Så jeg vil ta­ge med tv- vær­ten Si­gurd Kongs­høj til bl. a. Ær for at se på ba­de­ho­tel­let Pen­sion Vester­ga­de 44 og hø­re hi­sto­ri­en om hu­set, der i dag er fre­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.