Op­dra­gel­se

BT - - TV- GUIDE -

I 13. af­snit af DR2s do­ku­men­tar­se­rie ’ Som­mer i sy­ste­met’ er de­bat­tør og blog­ger An­ne Sop­hia Her­man­sen og ko­mi­ker Se­ba­sti­an Dor­set i cen­trum. Her­man­sen stem­mer af prin­cip blankt, når der er fol­ke­tings­valg. Men den­ne prin­ci­pi­el­le be­slut­ning bli­ver ud­for­dret, da hun be­sø­ger valg­ste­det sam­men med ko­mi­ker Se­ba­sti­an Dor­set og ta­ger del i valg­hand­lin­gens ri­tu­a­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.