Iran bag fa­ca­den

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

An­ne og An­ders rej­ser med den 32- åri­ge ira­ner Keyvan Bam­dej tilbage til hjem­lan­det Iran. An­ne og An­ders kom­mer helt tæt på et Iran, vi ik­ke ken­der, fuld af gæst­fri­hed og kær­lig­hed. De mø­der dan­ske­re, som i en men­ne­ske­al­der har le­vet næ­sten ano­nymt i Te­he­ran og op­le­vet bå­de re­vo­lu­tio­nen, bor­ger­kri­gen og de ve­st­li­ge sank­tio­ner. An­ne & An­ders DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.