Midtjysk mø­de

BT - - TV -

Op­ryk­ker­ne fra Vi­borg får en hård vel­komst tilbage i Su­per­liga­en, når de mø­der de for­sva­ren­de me­stre fra FC Midtjylland. Vi­borg var su­veræ­ne i 1. di­vi­sion i se­ne­ste sæ­son og kun­ne fortjent fejre op­ryk­ning i god tid. Men FCM var li­ge så su­veræ­ne, da klub­ben sik­re­de sig sit før­ste dan­ske mester­skab. Kan de fort­sæt­te sti­len un­der Jess Thorup? Fod­bold TV3 SPORT 1: 15.30

De Den for­sag­te Pa­tien­ce ar­bej­derd forf et t me­di­ci­nal­fi rma, men eft er en ulyk­ke med for­søgs­me­di­cin, bli­ver hun gen­født som den se­xe­de su­per­hel­tin­de Catwo­man, der iført stramt læ­der­tøj og med ek­stra­or­di­næ­re kat­te­ag­ti­ge ev­ner, ta­ger kam­pen op imod kri­mi­nel­le. Po­li­ti­man­den Tom fo­rel­sker sig i Pa­tien­ce, men si­tu­a­tio­nen bli­ver kom­pli­ce­ret af, at han er sat på op­ga­ven med at fan­ge selv­tægtskvin­den Catwo­man. Catwo­man TV 2 Zulu: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.