Sang og smil

BT - - TV -

I aft en kæm­per den hy­per­mu­si­kal­ske Met­te, bi­o­lo­gi- og ke­milæ­re­ren Anja, sløjd­læ­re­ren Ni­els og eli­te­gym­na­sie­e­le­ven Pe­ter. De får bl. a. te­stet de­res mu­si­ske, kro­p­s­li­ge og so­ci­a­le in­tel­li­gens. For hvor hur­tigt gen­ken­der de en bør­ne­sang? Hvor­dan ko­or­di­ne­rer de de­res krop og vur­de­rer af­stan­de, når de in­tet kan se? Hvad er et ægte el­ler falsk smil? Kon­ge­ri­gets klo­ge­ste DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.