Grand­prix- kjo­le

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Er Birthe Kjærs grand­prix- kjo­le fra 1989 me­re vær­di­fuld end Hans Hen­rik Ør­steds ver­dens­me­ster- cy­kel fra sam­me år­ti? Skat­tej­ag­ten er skudt i gang, når de to ph. d- kol­le­ger Jens og Mik­kel hol­der fri fra stu­di­er­ne og går på op­da­gel­se blandt ot­te unik­ke fund. Un­der­vejs stø­der de bå­de på en over 3000 år gam­mel fl intøk­se og en tid­lig PH- lam­pe. Skat el­ler skram­mel DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.