’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tho­mas Dela­ney

In­den kam­pen sag­de vi, at en sejr skul­le væ­re på mini­mum 2- 0. Vi hav­de ger­ne sco­ret fl ere mål, men jeg sy­nes langt hen ad vej­en, at vi gør det godt

Én bed­re start på kam­pen for FCK skul­le man dog le­de læn­ge eft er. De­butan­ten Benja­min Ver­bic vi­ste hur­tigt si­ne ev­ner. Han skul­le blot bru­ge tre mi­nut­ter på at vi­se hjem­me­pu­bli­kum­met, at man skal ta­ge ham al­vor­ligt, da han steg hø­jest til vej­rs på et vel­ti­met ind­læg fra en an­den de­butant, Pe­ter An­ker­sen. Slo­ve­ne­ren he­a­de­de bol­den i kas­sen stille og ro­ligt. Så var han i gang.

» In­den kam­pen sag­de vi, at en sejr skul­le væ­re på mi­ni- mum 2- 0. Vi hav­de ger­ne sco-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.