’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Claus Fi­sker Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen

Vi hol­der dem fra at sco­re, og det er og­så vig­tigt, men vi skal ba­re vin­de. Jeg er for­håb­nings­fuld, og eft er kam­pen i dag kan jeg ik­ke se, hvor­for vi ik­ke skul­le ta­ge til Sve­ri­ge og vin­de

igen var det Jo­nas Bor­ring, der var i af­slut­te­rens rolle. Men den­ne gang mis­brug­te han en 100 pro­cents chan­ce helt tæt på mål.

Plan­ke­værk

I re­sten af kam­pen stod der så Kevin Stuhr Ellegaard på det he­le.

Den ru­ti­ne­re­de dan­ske ke­e­per di­ske­de op med den ene prag­tred­ning eft er den an­den. Og som kam­pen skred frem, vir­ke­de det nær­mest utæn­ke­ligt, at han skul­le pas­se­res, selv om Randers i de dø­en­de mi­nut­ter pres­se­de hårdt på.

Randers- an­gri­be­ren Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen hav­de og­så svært ved at for­stå re­sul­ta­tet, da TV3 Sport fan­ge­de ham ef­ter op­gø­ret:

» Vi har så man­ge chan­cer, og vi skal sco­re, når vi får så man­ge mu­lig­he­der, som vi gør. Vi hol­der dem fra at sco­re, og det er og­så vig­tigt, men vi skal ba­re vin­de. Jeg er for­håb­nings­fuld, og eft er kam­pen i dag kan jeg ik­ke se, hvor­for vi ik­ke skul­le ta­ge til Sve­ri­ge og vin­de, « lød det fra an­gri­be­ren, der var med det dan­ske U21- lands­hold til EM i Tjek­ki­et tid­li­ge­re på som­me­ren.

Re­tur­kam­pen i El­fsborg spil­les al­le­re­de på tirs­dag.

Det blev til et glæ­de­ligt gen­syn med den gam­le hjem­me­ba­ne i Randers for El­fsborgs dan­ske ke­e­per, Kevin Stuhr Ellegaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.