Berg­gre­en, bit­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OP­TRAP­NING Ja­nus Mulvad jamu@ sporten. dk

Iføl­ge BTs kil­der i Tys­kland har stor­klub­ben Ham­bur­ger SV for­hø­jet sit bud på den dan­ske an­gri­ber Emil Berg­gre­en.

Tra­di­tions­klub­ben, der for an­det år i træk måt­te ud i playoff- kam­pe for at und­gå at ryk­ke ud af Bun­des­liga­en for før­ste gang no­gen­sin­de, har af­le­ve­ret et bud på 1,5 mio. eu­ro – sva­ren­de til godt 12 mio. kr. – til 2. Bun­des­liga­klub­ben Ein­tra­cht Brauns­chweig for den dan­ske pro­fil, der var med det dan­ske U21- lands­hold til EM i Tjek­ki­et. Det sker ef­ter, at HSV tid­li­ge­re har få­et af­vist et bud på cir­ka ni mio. kr.

Berg­gre­en har læn­ge stå­et højt på HSVs øn­ske­li­ste, og selv om Brauns­chweig strit­ter imod et salg, er et skif­te fort­sat sand­syn­ligt, ef­ter et nyt bud er lan­det på skri­ve­bor­det. An­gi­ve­ligt for­lan­ger klub­ben i om­eg­nen af 15 mio. kr. for dan­ske­ren, som blev købt i Ho­bro for en mio. kr. i ja­nu­ar.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra Emil Berg­gre­ens agent, An­n­finn Gaard, men uden held.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.