FIFA- med­lem ud­le­ve­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET FØR­STE AF

syv FIFA- med­lem­mer an­kla­get for kor­rup­tion er ud­le­ve­ret til rets­for­føl­gel­se i USA, skri­ver fle­re in­ter­na­tio­na­le nyheds­bu­reau­er. Det dre­jer sig iføl­ge Reu­ters om Jef­frey Webb, tid­li­ge­re vi­ce- præ­si­dent i FIFA og præ­si­dent for CON­CA­CAF ( for­bun­det for Nord- og Mel­le­ma­me­ri­ka samt Ca­ri­bi­en).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.