2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Nordsjælland har i som­me­rens løb solgt top­sco­rer Uff e Bech og oven i og­så mi­stet Ma­rio Ti­ci­novic uden at få no­get re­tur, så det er et svæk­ket hold, som mø­der op til den­ne sæ­son­pre­mi­e­re. Med Las­se Pe­try ska­det, kan det nemt bli­ve svært imod et Sønderjyske- hold, som godt nok har skift et træ­ner og mi­stet Mar­vin Pourié og et par ru­ti­ne­re­de spil­le­re, men som mod­sat har få­et Tho­mas Dal­gaard som en for­nuft ig afl øser for Pourié og en afk la­ret spil­lestil, som sag­tens kan dril­le det un­ge FCN- hold. Gan­ske fi n vær­di i po­int til gæ­ster­ne.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.