2,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nor­malt skal Cel­ta Vi­go i sa­gens na­tur væ­re et bed­re hold end Greut­her Fürth, men al­li­ge­vel vir­ker det ret klogt at smi­de pen­ge på ty sker­ne. Fürt­hs tur­ne­ring be­gyn­der om ot­te da­ge, så hol­det er ved at ram­me op­ti­mal form, og i for­vej­en har man spil­let rig­tigt fi nt i træ­nings­kam­pe­ne, hvor man se­ne­st vandt over Bil­bao. Helt mod­sat er det hos Cel­ta Vi­go, der først li­ge er gå­et i gang med træ­nin­gen, da sæ­so­nen først be­gyn­der om over en må­ned. Det­te er den før­ste kamp eft er ferien, og alt an­det li­ge skal det gi­ve Greut­her Fürth en me­get mar­kant for­del.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.