Vil­le du ger­ne se Bjar­ne Ri­is i spid­sen for et dansk cy­kel­hold igen?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.39 SE FREMAD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.21 SVIND­LER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 05.31 SKA­BER TA­LEN­TER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 00.43 IK­KE I OR­DEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 00.43

Ja,

man­dens cy­kel­vi­den er guld værd

Nej,

vi aner jo ik­ke, hvad han el­lers går og skju­ler

5.003 stem­mer på bt. dk

DISKVA­LI­FI­CE­RET

Jo­hn­ny Lyn­ge Ja­cob­sen

Nej da. Bjar­ne Ri­is har diskva­li­fi ce­ret sig selv fra no­gen­sin­de at ha­ve no­get med cy­kel­sport at gø­re. Alt­så, hvis der er en smu­le moral tilbage i sporten.

Li­se Ma­rie Lan­geland

Hvor­for bli­ve ved med at træk­ke skidt frem fra for­ti­den? Hvad med om de så frem i ti­den? Sket er sket, og det kan man ik­ke la­ve om på.

Tor­ben Z. Ras­mus­sen

Do­pings­vind­le­ren og løg­ne­ren Lan­ce Arm­strong op­for­drer en an­den svind­ler og løg­ner, Bjar­ne Ri­is, til at dan­ne et nyt hold. Cy­kel­ma­fi aen hol­der sam­men.

Marcus Umesh Jør­gen­sen

Jeg hå­ber, at han kom­mer ind i sporten og præ­ger den på den må­de, han al­tid har gjort. Han har for­må­et at ska­be ta­len­ter, som in­gen an­dre har.

Al­lan Iversen

Ja for fan­den, så kan vi få gang i om­sæt­ning af me­re dope. Det stop­per må­ske den dag, fl ere cy­kel­ryt­te­re fal­der dø­de om midt i lø­bet. Det er ik­ke i or­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.