Spræng­far­lig aft ale

BT - - DEBAT -

Det stør­ste pro­blem er, at det gas- og oli­e­ri­ge Iran nu bli­ver en vel­ha­ven­de stormagt (...) Irans fi nan­si­el­le støt­te til shia- mi­lit­ser i Irak, Sy­ri­en og Ye­men vil bli­ve man­gedoblet, og ato­maft alen be­seg­ler der­med dis­se lan­des skæb­ne: Den hid­ti­di­ge dy­na­mik til­si­ger, at re­li­gions­kri­gen mel­lem sun­ni­er og shi­a­er vil eks­plo­de­re.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.