EU må støt­te Græken­land

BT - - DEBAT -

Tra­ge­di­en og den hi­sto­ri­ske iro­ni er til at få øje på. Mens det eu­ro­pæ­i­ske pro­jekt i Græken­land be­fi nder sig i en ek­si­sten­ti­el kri­se, lok­ker græ­ske øer fort­sat som porte til et forjæt­tet kon­ti­nent for des­pe­ra­te men­ne­sker på fl ugt fra krig i Sy­ri­en og al­le hån­de kri­ser på til­stø­de­n­de kon­ti­nen­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.