Ty­sker­ne er tilbage i de dan­ske som­mer­hu­se

BT - - NYHEDER -

De kom tilbage sid­ste år, de ty­ske som­mer­fe­ri­e­turi­ster, som el­lers har svigtet i de se­ne­re år. Og i år er der end­nu fl ere af dem i de dan­ske som­mer­hu­se. Vi­sitDen­mark har kik­ket på over­nat­nings­tal­le­ne for før­ste halv­del af året, og de vi­ser 10 pct. fl ere ty­ske over­nat­nin­ger i for­hold til 2014, og i juli er book­nin­ger­ne 23,3 pct. fl ere end sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.