Pryg­le­de tra­fi kant med et jer­n­rør

BT - - NYHEDER -

EF­TER­SØGT på Flad­brovej ind for­an bi­li­sten og brem­se­de op. Her­eft er steg han ud af bi­len og over­faldt den 44- åri­ge, der for­sva­re­de sig.

Det fi k ger­nings­man­den til at hen­te et jer­n­rør i sin bil og slå løs på Ger­nings­man­den var den an­den bi­list, der dog iføl­ge po­li­ti­et util­freds slap uden al­vor­li­ge ska­der.med en 44- årig mands

kør­sel. Der­for kør­te han er var fl ere vid­ner

Østjyl­lands Po­li­ti vil ger­ne ha­ve fat i en mand, der tors­dag af­ten ban­ke­de en med­tra­fi kant med et jer­n­rør i Randers.

på ste­det, som po­li­ti­et ger­ne hø­rer fra.

Ger­nings­man­den be­skri­ves som me­get høj, for­ment­lig over 190 cen­ti­me­ter, og mel­lem 25 og 30 år gam­mel. Han hav­de lyst, kort hår og tal­te dansk. Han kør­te i en bil, der min­de­de om en Volkswa­gen Golf. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.