Pind gi­ver kniv­lov kni­ven

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FOR RE­STRIK­TIV

Den ud­skæld­te kniv­lov skal æn­dres in­den for over­sku­e­lig frem­tid. Det un­der­stre­ger ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) i et in­ter­view med Born­holms Ti­den­de.

For et par må­ne­der si­den blev en in­de­ha­ver af en jagt­bu­tik dømt for at ha­ve ulov­li­ge kni­ve til salg. Be­grun­del­sen var, at hans fol­dek­ni­ve kan åb­nes med én hånd, og der­med blev man­ge dan­ske­re kri­mi­na­li­se­ret for at ha­ve den slags kni­ve.

Ven­stre var selv med til ind­fø­re loven, men umid­del­bart eft er dom­men be­bu­de­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V), at en re­ge­ring med ham i front vil­le lem­pe den.

Den re­ge­ring er nu en re­a­li­tet, og Sø­ren Pind gør klar til at fø­re par­ti­for­man­dens løft e ud i li­vet: » Det er gi­vet, at vi kom­mer til at kig­ge på den lov. Der er en alt for re­strik­tiv rets­prak­sis, og det er ik­ke ri­me­ligt, når det går ud over al­min­de­li­ge men­ne­sker. Jeg har ik­ke no­gen fær­dig løs­ning,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.