Nye Te­li­aku­n­der

BT - - NYHEDER -

Sø­ren Pind lover, at der vil bli­ve kik­ket på kniv­loven, der ulov­lig­gør man­ge al­min­de­li­ge kni­ve. Fo­to: Chri­sti­an Li­li­en­da­hl

Te­lia fort­sæt­ter med at stjæ­le kun­der fra si­ne kon­kur­ren­ter og har på de tre må­ne­der fra april til ju­ni få­et end­nu 18.000 mo­bil­kun­der ind. Det har til gen­gæld ko­stet pen­ge, for over­skud­det fal­der.

Te­lia har nu 1.624.000 mo­bil­kun­der i Dan­mark - 79.000 fl ere end for et år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.