’’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Pind

men vi må fi nde en løs­ning, der ram­mer dem, som skal ram­mes, og fri­hol­der dem, som skal fri­hol­des, « si­ger ju­stits­mi­ni­ste­ren til Born­holms Ti­den­de. Sø­ren Pind for­tæl­ler, at han har få­et hen­ven­del­ser fra blandt an­det spej­de­re, jæ­ge­re og fi ske­re, der op­le­ver loven som et pro­blem.

Det er ik­ke ri­me­ligt, når det går ud over al­min­de­li­ge men­ne­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.