’’

BT - - NYHEDER - Yvon­ne Jen­sen, dyr­læ­ge

Vil­de dyr har grund­læg­gen­de ik­ke no­get at gø­re i et cir­kus

Hun er­ken­der, at det ik­ke er do­ku­men­te­ret, at cir­ku­se­le­fan­ter li­der over­last. Men, som hun si­ger, så ’ ud­sæt­ter hyp­pi­ge trans­por­ter, be­græn­set plads, nye ste­der og nyt pu­bli­kum med nye re­ak­tio­ner alt an­det li­ge dy­re­ne for et el­ler an­det stres­sni­veau’.

» Vil­de dyr har grund­læg­gen­de ik­ke no­get at gø­re i et cir­kus, for­di de ik­ke kan få de­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.