ASMAGER

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 18. JULI 2015

PAS­SER DE?

Prins Hen­rik var i ho­p­la, da re­gent­par­ret be­søg­te den lil­le by Qa­si­gi­an­ngu­it un­der de­res rej­se i Grøn­land. Her prø­ver han et par sne­bril­ler.

Fo­to: Linda Ka­strup

Dron­ning Mar­gret­he blev fuld­stæn­dig op­slugt, da hun be­søg­te et mu­se­um i Grøn­land og lod sig ik­ke ge­ne­re af en stor myg­ge­sværm. Her er hun i gang med nål og tråd sam­men med en af de lo­ka­le ind­byg­ge­re. Fo­to: Linda Ka­strup

oka­le for godt 300 år si­den kla­re­de rret fisk. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.