Genop­li­vet eft er ba­deu­lyk­ke

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

FERIEULYKKE

En dansk dreng var iføl­ge nyheds­bu­reau­et Local Ey­es tæt på at druk­ne i en ulyk­ke i Ita­li­en i går eft er­mid­dag.

Ulyk­ken ske­te iføl­ge Local Ey­es i et svøm­me­bas­sin på et ita­li­ensk fe­ri­e­resort, Cam­ping Uni­on Li­do, nær Ve­ne­dig

lyk­ken ske­te iføl­ge fe­ri­e­resor­tets le­der Ga­bri­e­le Io­s­ef­fi ni om­kring kl. 13 i går eft er­mid­dag, hvor dren­gen, der iføl­ge Ga­bri­e­le Io­s­ef­fi ni er om­kring fi re- fem år gam­mel, blev he­vet op af et svøm­me­bas­sin på resor­tet.

» Han var til­sy­ne­la­den­de i kri­tisk til­stand, da han blev truk­ket op, men han blev genop­li­vet af en af vo­res liv­red­dere, « for­tæl­ler Ga­bri­e­le Io­s­ef­fi ni til BT.

Ilt­ma­ske

» Da jeg an­kom til ste­det, sad vo­res egen læ­ge med dren­gen, der hav­de en ilt­ma­ske på. Da så han ud til selv at træk­ke vej­ret og at væ­re ved be­vidst- hed, « si­ger le­de­ren, der ik­ke har no­gen op­lys­nin­ger om dren­gens til­stand, eft er han blev frag­tet til ho­spi­ta­let. Men iføl­ge le­de­ren var dren­gen ik­ke i livs­fa­re, da han blev fl øjet til ho­spi­ta­let.

Han for­tæl­ler des­u­den, at bå­de dren­gens far og mor var til ste­de ved svøm­me­bas­si­net, da ulyk­ken ske­te.

Dren­gen op­holdt sig sam- men med sin fa­mi­lie på fe­ri­e­resor­tet Park & Ho­tel Cam­ping Uni­on Li­do, der lig­ger i nær­he­den af den nor­di­ta­li­en­ske by Ve­ne­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.