GRÆKEN­LAND

BT - - NYHEDER -

Al­le 28 EU- lan­de bak­ker op om et nød­lån til det gælds­pla­ge­de Græken­land, ly­der det fra EUKom­mis­sio­nens næst­for­mand med an­svar for eu­ro­en Val­dis Dom­brovskis. Lå­net er på godt syv mil­li­ar­der eu­ro – cir­ka 52 mil­li­ar­der kro­ner, og Dan­mark hæft er for godt en mil­li­ard kro­ner af det sam­le­de be­løb. » Vi har en aft ale om bro­fi nan­si­e­ring for Græken­land, ba­se­ret på lån fra EFSM ( EUs hjæl­pe­fond, red.). Den­ne aft ale, som bak­kes op af al­le 28 med­lem­slan­de, be­ty der, at Græken­land und­går umid­del­bar ban­kerot. Det be­ty der, at 7,16 mil­li­ar­der eu­ro vil nå Græken­land på mandag, « si­ger Val­dis Dom­brovskis .

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.