NOR­GE

BT - - NYHEDER -

Mas­se­mor­der og ter­r­o­rist An­ders Brei­vik er ble­vet op­ta­get på uni­ver­si­te­tet i Oslo, hvor han skal læ­se statskund­skab, op­ly­ser nyheds­bu­reau­et NTB. For­ri­ge år søg­te Brei­vik og­så ind, men hav­de ik­ke de for­nød­ne kom­pe­ten­cer. Brei­vik kan se frem til et selv­stu­die uden kon­takt til medstu­de­ren­de el­ler un­der­vi­se­re. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.