FRANKRIG

BT - - NYHEDER -

Fi­re un­ge fransk­mænd, der blev an­holdt mandag af sik­ker­hedsmyn­dig­he­der­ne, hav­de pla­ner om en spek­taku­lær ter­r­orak­tion mod en mi­li­tær­ba­se på den fran­ske kyst, op­ly­ser tv- ka­na­len SkyNews. Et af grup­pens med­lem­mer har iføl­ge tv- ka­na­len gjort tje­ne­ste på ba­sen Fort Bear på Mid­del­hav­sky­sten i Syd­frank­rig og var kendt med in­dret­nin­gen. Iføl­ge an­kla­ge­ren i Pa­ris hav­de tre af dem pla­ner om at dræ­be sol­da­ter­ne og hals­hug­ge den of­fi cer, der hav­de kom­man­do­en. De vil­le des­u­den fi lme det he­le og si­den fl yg­te til Sy­ri­en. Den yng­ste af de an­hold­te er blot 17 år og har iføl­ge an­kla­ger­ne væ­ret i kon­takt med ter­r­or­grup­pen Is­la­misk Stat i Sy­ri­en. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.