NORD­PO­LEN

BT - - NYHEDER -

Fem lan­de, her­i­blandt Dan­mark, har ind­gå­et en aft ale om, at det skal væ­re for­budt at dri­ve kom­merci­elt fi ske­ri i ha­vet om­kring Nord­po­len. Aft alen er iføl­ge BBC ind­gå­et mel­lem USA, Rusland, Nor­ge, Ca­na­da og Dan­mark, og det er sket ved et mø­de i Nor­ge. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.