Kraft ige ita­li­e­ne­re til gril­l­ma­den

BT - - NYHEDER - Www. lidl. dk

RØD­VIN FRA VE­NE­TO

Tim Vol­ler­s­lev Val­po­li­cel­la, som lig­ger i Ve­ne­to- re­gio­nen nord for Vero­na og øst for Gardasøen i Nor­di­ta­li­en, er især kendt for si­ne kraft ige og saft ige ama­ro­ne- vi­ne, som ho­ved­sa­ge­ligt frem­stil­les af dru­er­ne cor­vi­na, ron­di­nel­la og mo­li­na­ra.

Ama­ro­ne- vi­ne­ne er kraft ige, for­di de frem­stil­les af dru­er, som eft er høst tør­res i ca. 120 da­ge, til de bli­ver næ­sten ro­si­ner. En kost­bar me­to­de, som er med til at gø­re vi­ne­ne tem­me­lig dy­re.

Hel­dig­vis frem­stil­les der og­så min­dre kraft ige og min­dre kost­ba­re vi­ne i Ve­ne­to.

Det gæl­der f. eks. ri­pas­so ( gen­pas­se­ret), hvor ung Val­po­li­cel­la- vin gæ­res med dru­e­re­ster­ne fra ama­ro­ne. Der­ved op­står ri­pas­so- vi­ne­ne, som så­le­des har lånt saft og kraft fra ama­ro­ne- vi­ne­ne.

Ama­ro­ne- og ri­pas­so- vi­ne­ne, som ud­gør ho­ved­par­ten af an­be­fa­lin­ger­ne i den­ne uge, er med de­res kraft og sød­me et glim­ren­de match til års­ti­dens kry­dre­de gril­l­mad. 2012 Classico Su­pe­ri­o­re, DOC. Val­po­li­cel­la Ri­pas­so. Kom­men­tar: Rund og me­di­um kraftig rød­vin, god saf­tig smag af mør­ke kir­se­bær, blom­mer, lidt ro­si­ner, kryd­de­ri­er, mok­ka og lidt va­nil­je. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til pas­ta m. kødsau­ce, kry­dret mad af gril­let ok­se­kød el­ler lam. Pris: Kr. 64,95. For­hand­ler: Lidl Dan­mark.

Ama­ro­ne og ri­pas­so pas­ser fint til mad fra gril­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.