Så hat­ten pas­ser

BT - - TV - EVEN­TYR­FILM 09: 10 13: 30 07: 30 18: 45 21: 00 22: 45 00: 35- 06: 00 11: 05 15: 00 17: 00

Ali­ce er 19 år gam­mel og står over for et vig­tigt valg: Skal hun si­ge ja til sin fri­er el­ler ri­si­ke­re en­som­hed? Skal hun glæ­de folk om­kring sig el­ler føl­ge sin egen næ­se? Før hun kan væl­ge, må hun tilbage til det fortræng­te sted, hun be­søg­te som barn - det even­ty rli­ge land, som vil for­me hen­des per­son­lig­hed. Da Ali­ce er til sel­skab på et for­nemt gods, ser hun en hvid ka­nin med et lom­m­eur smut­te ind i bu­skad­set. Nys­ger­rigt føl­ger hun eft er til et enormt træ, hvor hun fal­der ned i et dybt hul, der på magisk vis brin­ger hen­de til Even­ty rland, der er be­fol­ket med sæ­re væs­ner, som le­der eft er no­gen, der kan red­de dem fra den fryg­te­de Rø­de Dron­ning. Dron­nin­gen har ta­get mag­ten ved at hals­hug­ge dem, som si­ger hen­de imod. Iføl­ge en skrift - rul­le, som op­stil­ler en tids­lin - je for Even­ty rland, inkl. be­gi­ven­he­der, som end­nu ik­ke har fun­det sted, er det net­op Ali­ce, der skal be­fri kon­ge­ri­get. Det kræ­ver, at hun be­sej­rer Jab­berwo­cky – et dra­ge­lig­nen­de væ­sen, som er i

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: ledt­og med dron­nin­gen. Men er den­ne Ali­ce den sam­me Ali­ce, som op­træ­der i skrift - rul­len? Det me­ner bl. a. Den Ga­le Hat­te­ma­ger. ( Ka­nal 5)

( T) Bjer­ge­nes en­som­me ryt­ter. Ame­ri­kansk western fra 1957. ( T) Adams ri­b­ben. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1949.

Syv da­ge i maj. Ame­ri­kansk thriller fra 1964. ( T) Det be­skid­te du­sin. Ame­ri­kan­sken­gelsk krigs­dra­ma fra 1967.

( T) Flip­per. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1963. ( T) Ro­bin And The Se­ven Hoods. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964. ( T) Ør­ne­vin­ger. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957. ( T) Or­lov i Hol­lywood. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1945. ( T) Kat på et varmt blik­tag. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1958. ( T) Dr. Je­kyll og Mr. Hy­de. Ame­ri­kansk gyser fra 1941.

Nat- tv.

Even­ty rfi lmen fra 2010 er en blan­ding af com­pu­te­rani­ma­tio­ner og rig­ti­ge sku­e­spil­le­re. Bl. a. spil­les Den Ga­le Hat­te­ma­ger af Jo­hn­ny Depp. Fo­to: Di­scove­ry

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.