Fle­re kræf­ter til Vol­vos fa­briks­bi­ler med op­kø­bet af sven­ske Po­lestar

BT - - BILER -

Sven­ske Vol­vo sæt­ter nu for al­vor gang i pla­ner­ne om at kon­kur­re­re med BMW M, Mer­ce­des AMG og Au­di Qu­at­tro på per­for­man­ce­fron­ten. De har nem­lig købt den tu­nings­virk­som­he­den Po­lestar, som i åre­vis har ar­bej­det tæt sam­men med Vol­vo om at le­ve­re hårdt­pum­pe­de ud­ga­ve af Vol­vos fa­mi­lie­bi­ler. Med kø­bet knyt­ter Vol­vo ud­vik­lin­gen af per­for­man­ceud­ga­ver­ne helt tæt til mo­der­sel­ska­bet. Po­lestar har blandt an­det la­vet en C30 med + 300 hk og en S60 med næ­sten 500 hk. I Dan­mark er Po­lestar mest kendt for at le­ve­re chip­tu­nings­sæt til Vol­vos ga­de­bi­ler, som Vol­vos of­fi­ci­el­le for­hand­le­re bå­de har solgt og mo­ne­te­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.